LA SARDANA DE MARAGALL

Creada l’any 1990, l’OSSC ha realitzat més de 500 concerts
Juny 2021 Flora Puntós i Cabero ens ofereix el seu estudi sobre l ’ècfrasi en el poema "La Sardana", de Joan Maragll. 

Segons A.W. Heffernan, l' "ècfrasi és la representació verbal d'una representació visual".

Joan Maragall va escriure el poema "La Sardana" i el va recollir dins de "Visions & cants".
De fet, està dins de "Cants" i és que la sardana és en si mateixa un cant perquè està dotada de musicalitat.
"La Sardana" de Maragall és tan perfecta musicalment que ningú s'ha atrevit a posar-li música.

Us convido a veure aquest treball que vaig fer sobre el poema "La sardana", de Joan Maragall" per a una assignatura del màster "La Música com a art interdisciplinària" de la Universitat de Barcelona.

Autora: Flora Puntós i Cabero

Segueix-nos