"El Pessebre" de Pau Casals

Creada l’any 1990, l’OSSC ha realitzat més de 500 concerts
Oct.2021 El Pessebre”, de Pau Casals, a través del fons “Records de ma vida amb l’Orfeó Català". Des de l’any 2004, a la Fundació Privada Música Simfònica i de Cambra, seu de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat, hi ha un arxiu documental que Manuel Cabero i Eguia (1878-1986) va recopilar.


Aquest fons està format per documents que Cabero va guardar mentre va ser soci de l’Orfeó Català. Els va guardar cronològicament en dotze àlbums. El document més antic és l’admissió a l’Orfeó Català que l’entitat li va enviar l’any 1905 i el darrer és un programa de l’Orfeó del concert de Sant Esteve de l’any 1982. Hi ha documents diversos, programes de l’Orfeó Català referents a concerts, programes d’altres entitats musicals, fotografies, dedicatòries, recordatoris, retalls de premsa, documents manuscrits, publicacions internes i externes...


Aquest fons s’ha escanejat i se n'ha pujat a la xarxa amb la finalitat de donar accés als investigadors i historiadors. De moment no està accessible i encara queda molta feina per fer, però si us voleu fer una idea de la magnitud del fons podeu visitar aquest enllaç on trobareu un estudi sobre El Pessebre de Pau Casals realitzat a través del fons www.simfonica.cat/premsa/articles (veure aquí).

L’estudi s’ha fet sobre els concerts d’El Pessebre de Pau Casals en els quals el cor que va cantar va ser l’Orfeó Català. Aquests concerts es varen representar a Europa a les ciutats d’Assís, Florència i Tolosa durant l’any 1962. I a Sant Miquel de Cuixà i Ginebra, i finalment al Palau de la Música Catalana l’any 1967. Gràcies a la documentació del fons es pot realitzar una descripció tant musical com social d’aquells moments. En aquest enllaç també podreu visualitzar tots els documents del fons que s’han fet servir per a l’estudi sobre El Pessebre.


El fons és d’un gran potencial que pot ser complementari a altres fons i que pot ampliar altres coneixements d'esdeveniments històrics, musicals i culturals de Catalunya relacionals amb l'Orfeó Català, l'Orquestra Ciutat de Barcelona i d'altres fets esdevinguts al Palau de la Música Catalana entre els anys 1905 i 1982.

Flora Puntós i Cabero

Presidenta
Orquestra Simfònica Sant Cugat


Darreres notícies

Segueix-nos