Concert per a una nit d'estiu

Creada l’any 1990, l’OSSC ha realitzat més de 500 concerts
Concert per a piano i orquestra de Franz List,
Somni d'una nit d'estiu de Fèlix Mendelsshon

Amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat